Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2021 13:01 (Üye) Soru : Merhaba, Bir personelimiz yaklaşık 5 aydır ücretsiz izinde kendisi 10 yıldır bizimle çalışıyor. kıdem tazminatını yakmamak için işten ayrılmıyor fakat ücretsiz izin maaşı kendisine yeterli gelmediği için farklı bir iş yerinde çalışmak istiyor. Biz kendisini tam zamanlı olarak çalıştırmaya çağırana kadar hem bizde sigortalı gözüküp hemde farklı bir işyerinde çalışabilir mi ? Farklı bir işyerinde çalışması bize haklı fesih bildirim hakkını verir mi ?

Cevap : Birden fazla işyerinde kişilewr sgk 4a sigortalı olabilirler ancak; 1. kişi ücretsiz izinde ise hangi maaşı almaktadır.? nakdi ücretsiz izinde ise başka bir işte çalıştığı anda destek kesilmektedir. İşveren işçinin NÜD alıken başka işte çalıştığını belgeler ise; Yargıtay içtihatlarına göre, ücretsiz izne ayrılan işçinin bu dönemde başka bir işverenle yeni bir iş ilişkisi kurması halinde, işçinin bu davranışı “iş ilişkisinin temelini oluşturan kurallardan olan doğruluk ve bağlılık “ kuralına aykırılık oluşturacağından iş akdi işverence haklı nedenle ve tazminatsız olarak feshedilebilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.