Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2021 13:10 (Üye) Soru : Merhabalar,sorumuz 2 ortaklı adi ortaklı şahıs firması ortaklardan biri ayrılınca tek kişi kalıyor.Bu durumda şuan adi ortaklık adına olan sgk sicil dosyası devam edermi yoksa kalan tek ortak olan kişi üzerine mi yeniden sgk dosyası açılacak.(bu durum en çok pandemi nedeniyle şuan ki dosyada teşivik ve nüd durumları var o açıdan önemli)teşekkürler

Cevap : Adi ortaklık Borçlar Kanunu’nun 620. Maddesine göre Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Adi Ortaklıkların tüzel kişiliğinin bulunmamasından dolayı gelir veya kurumlar vergisi mükellefi değildirler. Ancak adi ortaklıklar katma değer ve stopaj vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadırlar. Adi ortaklıklarda dönem sonlarından ortaya çıkan kâr veya zarar, adi ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından adi ortaklık içindeki hisseleri oranında kendi kazançlarına dahil ederek vergilendirmek durumundadırlar. Ortaklıktan bir ortağın çıkması ile adi ortaklık yapısı bozulmuştur. Bağlı bulunduğunuz SGM işveren birimi ile görüşüp devirlerinizi yapmanızı öneririm.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.