Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2021 09:24 (Üye) Soru : Değerli Üstatlar merhaba Bir vergi mükellefinin tanzim ettiği tahsilat makbuzuna istinaden ödeme yapılan tüzel kişi fatura vn benzer vesika düzenlemez ise Elimizde bulunan tahsilat makbuzuna istinaden tahsilat makbuzundan kdv ayırabimiyiz.? Belediye harç vs makbuzlarından ayrılıyor diye biliyorum ama bu konuyla alakalı tam bir hüküm bulamadım.

Cevap : Mal ve hizmet satan mükellefler Fatura ve benzeri belge düzenlemek zorundadır."..düzenlemez ise diye bir tercih olmaz" Tahsilat makbuzunda KDV ayrılmaz. KDV Fatura ve benzeri vesikalara göre indirilir.Belediyeler ve diğer Resmi Kurumların düzenlediği belgeler VUK hükümlerine tabi değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.