Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2021 09:22 (Üye) Soru : Bir şirkete 2016-2017-2018 yıllarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda KDV için vergi ziyaı cezası ile birlikte özel usülsüzlük cezası da kesildi. Süresi içinde cezaların iptali için mahkemeye yapılan başvuru sonucunda tüm davalar mükellef lehine sonuçlandı. Avukat mahkemeye verdiği dava dilekçelerinde 2018 yılı için vergi ziyaı cezası ile birlikte özel usülsüzlük cezasına da itiraz ederken sehven 2016 ve 2017 yılları için vergi ziyaı cezasına itiraz etmiş ancak kesilen özel usülsüzlük cezasına itiraz etmeyi unutmuştur. Vergi cezalarının tamamı ortadan kalkmakla birlikte süresi içinde itiraz yapılmadığı için 2016 ve 2017 yılına ait yaklaşık toplam 140.000,00 TL’lik özel usülsüzlük cezası kesinleşmiştir. Söz konusu cezaları yapılandırarak ödemekten başka yapacak bir şey olmadığını düşünmeme rağmen ilgili yıllara ilişkin herhangi bir ceza kalmadığına göre başvuru süresi geçmiş olmasına rağmen özel usülsüzlük cezalarını iptal ettirebilmemiz için bir Danıştay kararı veya sizin önerebileceğiniz bir yol var mıdır? Teşekkür ederim.

Cevap : Süresinde dava açılmayan işlemeler için yapılacak başka işlem yoktur. Kesinleşmiş cezanın iptali olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.