Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2021 09:25 (Üye) Soru : 2- 2019 Aralık ayında Konkordato ilan eden firmadan toplam 1.400.000tl alacağımız vardı. 2019 yılında karşılık ayırmadık. Fakat bu alacağımızın 200.000TL sı 31.08.2020 yine 200.000TL sı 30.09.2020 olmak üzere toplam 400.000tl sı 2020 vadeli idi. 2020 yılı vadeli olanlar karşılık ayırabilirmiyiz.

Cevap : Konkordato ilan eden firmadan olan alacak için ilgili yılda (2019) VUK nun 324. maddesine göre işlem yapılır.2020 yılında işlem yapılmaz. Vazgeçilen Alacaklar Madde 324 Konkordato veya sulh yolu ile alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlıyarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına naklolunur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.