Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2021 16:05 (Üye) Soru : sormuş olduğum soruda sanırım tam belirtemedim ,personele ödeme yapılırken yarım ücret dikkate alınıp ödeme yapıldı ,sgk için asgari ücrete tamamlayıp beyanda ve prim ödemesinde bulunacağız,ancak MUHTASAR BEYAN ön yüzünde 011 kodu ile bildirim yaparken GAYRİSAFİ tutar bölümüne hangi rakam yazılmalıdır/// Soru: aralık ayı itibari ile kçö yararlanmakta olan asgari ücretle çalışan personel için; ilk 7 günlük yarım ücret asgari ücret altında kaldığından sigorta prim matrahını 686,70 tl üzerinden bildirimi ve ödemesi yapılacaktır.Muhsgk beyanında 011 kodu ile bildirim yapılacak olan bu personel için1-)"ödeme gayri safi tutar bölümüne" 686,70Tl mi dikkate alınmalı yoksa ücret hesabında dikkate alınan 343,35 tl mi yazılmalıdır,2-)Eğer 343,35tl yazılacaksa beyandaki sigorta matrahı ile vergi bildirim bölümündeki ücretler arasında fark olması nedeni ile beyanname hatalı olacak mıdır?teşekkürler iyi çalışmalar Cevap:Sayın, 7 günlük ücretin yarım olarak ödenip, prim gününde bir eksilme olmadan işçinin 7 prim günü çalışmış olarak Kuruma bildirilmesi bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. İşçinin günlük kazancı için bir alt sınır belirlenmiştir. Bu alt sınır asgari ücretin günlük tutarıdır. Bazı düşük ücretli kişilerde yarım ücret uygulanırken günlük kazanç, prime esas kazanç günlük alt sınırının altına düşmektedir. Bu durumda kuruma APHB düzenlerken, günlük sınırın altında ücret bildirilemeyeceğinden, aradaki fark işveren tarafından tamamlanacaktır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : Bu konu mükerrer oldu. Günlük asgari ücret *4gün altında MUHAPHB de bildirimde bulunamazsınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.