Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2021 15:01 (Üye) Soru : merhaba , biz tamamen yurt ıcınden ticari mal alım-satımı yapan, bir LTD.STI. yiz. ISKUR kayıtlı olarak işe aldıgımız , 4a sıgortalı bir personelimiz var. bu personelimiz yurt dışında ALMANYA DA DIL OKULUNA Başvurmuş ve, konsolosluktan yanıt beklemektedir. ALMANYA ile ülkemiz arasında SGK sözleşmesi mevcuttur. 1 - bu personelimiz ALMAYA DA DIL OKULUNDA okurken, uzaktan baglantı ıle müşterilerimize teknik destek verecektir. biz buradaki banka hesabına , aylık maaşını yatıracagız. biz bu personelimizi Almanya'ya gittiginde SGK 4-A sını ne şekilde aylık bildirgede göstermeliyiz? 2- bu personelimiz ALMAYA DA DIL OKULUNDA okurken , türkiyede olduğu gibi sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek midir? 3 - bu personelimizin 4a lı olarak , aylık bordrosunda , işci ve işveren primleri hangi oranda ve ne şekilde hesaplanacak ? mümkünse eger sorularımı tek tek yanıtlarsanız memnun olurum. tesekkurler

Cevap : Kişi buradaki bordronuzda kayıtlı 4a işçiniz ve fiili çalışmasına uzaktan devam edecek ve görevlendirme ile ile yurtdışında bulunuyorsa aphb de bildirilmesi gerekir. Madde 2 (1) Bu sözleşme hükümleri, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, 1- Alman mevzuatı bakımından, a) Para ve sağlık yardımlarının Alman Hastalık Sigortası Sosyal Sigorta Mercileri tarafından yapılmasının öngörüldüğü hallerde, hastalık sigortası ile çalışan ananın himayesi; b) Kaza Sigortası; c) Rant Sigortası ve madencilerin munzam sigortası; d) Tarım işçilerine yaşlılık yardımı yapılması; e) İşçilere ödenen çocuk parası; 2- Türk mevzuatı bakımından, a) İşçiler hakkında uygulanan sosyal sigortalar (hastalık ve analık, iş kazaları ile meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) hakkındaki mevzuat. b) Devlet memurları ve hizmetlilerini kapsıyan T.C. Emekli Sandığı mevzuatı. c) Esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar hakkındaki sosyal sigorta (Bağ-Kur) mevzuatı. d) Sosyal Sigortalar sistemine dahil edilen diğer sosyal sigorta sandıkları hakkındaki özel sistemlere ilişkin mevzuat. e) Kanunla yürürlüğe konulacak ve yeni nüfus gruplarını kapsamına alacak sosyal güvenlik mevzuatları hakkında uygulanır. (2) Bir akit tarafın devletlerarası diğer anlaşmalardan veya devletler üstü hukuktan doğan haklarına ve bunların uygulanmasına ilişkin mevzuatı, 1’inci fıkrada belirtilenlerin dışında bırakılmıştır Sözleşmeler, vatandaşlarımıza gerek kısa vadeli gerekse uzun vadeli sigorta kollarından kazandıkları haklarını ülkemizde de kullanma imkanını sağlarken, sözleşmeye taraf olan ülkenin sigorta kurumu veya talep sahibi adına bu yardımların Türkiye’de hangi kuruluş tarafından yapılacağını ve uygulamada hangi mevzuatın esas alınacağını da kesin olarak belirlemiştir. Diğer bir tarafta ise, yurtdışına geçici olarak giden sigortalılar bulunmaktadır. Geçici olarak yurtdışına gönderilen sigortalıların bu süreleri aynen yurtiçinde geçmiş hizmet gibi değerlendirilmekte. Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları ile ilgili 5510 S. Kanun 10. Maddesi özetle “ilgili Kanununa göre 4a, 4b veya 4c’li de olsa geçici süreyle yurt dışında görevlendirilmeleri/bulunmaları halinde, bu görevleri yaptıkları sürece, sigortalıların ve işverenlerin sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri devam eder.” denilmektedir. Peki, Geçici Görevle Yurtdışına Giden Sigortalılar İçin Neler Yapılmalı? İşverenler geçici görevle yurtdışına işçi göndereceği zaman gerekli izinleri alması ve ilgili kurumlara bildirimde bulunması gerekmektedir. Öncelikle işverenin bağlı olduğu İşkur ve Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak, istenen belgeleri hazırlamaları ve sunmaları gerekiyor. İstenen bilgi ve belgeler bazen farklılık göstermekle birlikte bazıları şunlardır: Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından istenen belgeler: SGK müdürlüğüne hitaben geçici görev tarihleri (gün ay yıl olarak) gidilen ülkedeki işveren temsilciliğinin adı, adresi ve unvanı ile yapılacak işin mahiyetini belirtir işverence yazılmış RESMİ TALEP YAZISI İki firma arasındaki İŞ SÖZLEŞMESİ İşyeri tarafından görevli olarak gönderilen işçinin gittiği ülkede görevli bulunacağı temsilcilik ile işveren arasındaki MUTABAKAT YAZISI (TÜRKÇE TERCÜMESİ) İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ FOTOKOPİSİ Evrakları imzalayan yetkilinin imzasının bulundu imza sirküleri fotokopisi İnşaat işi için yurt dışına işçi götürülmesi halinde bunlara ek olarak ilgili ülkedeki konsolosluktan iş alındı belgesi de temin edip götürülmesi gerekiyor. İş alındı belgesinde işin süresi (başlangıç ve bitiş tarihleri) ve götürülecek işçi sayısı belirtilmiş olmalı. İstenen evraklar Her bir görevli için hazırlanacak
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.