Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2021 11:10 (Üye) Soru : merhaba. türkmenistanlı kişi çalıştırmak için işyerinin yapması gereken işlemlerler nelerdir bilgi verebilirmisiniz.tşk

Cevap : Yurtdışından yani Türkmenistan’dan yapılan çalışma izni başvurularında, Türkmen uyruklu yabancının Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesinde bulunan temsilciliğine müracaat etmesi gerekmektedir. Yabancının bu başvuru sırasında Büyükelçiliğe Türk işverenle imzalamış olduğu iş veya hizmet akdini ibraz etmesi gerekmektedir. İş veya hizmet sözleşmesinin hem işçi hem de işveren tarafından ıslak imza ile imzalanması aranmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciği tarafından başvurunun kabul edilmesi durumunda, Türkmenistan uyruklu yabancıya 16 haneli bir referans numarası verilmekte olup, bu referans numarasının Türkiye’de bulunan şirket yetkilisine bildirilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki işveren veya vekili tarafından bu referans numarası kullanılarak yabancının çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Buradaki önemli husus, yabancının Türkmenistan’daki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine başvuru yaptığı günü takip eden 10 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurunun yapılmasıdır. Bu 10 günlük süre zarfında çalışma izninin yapılmadığı durumlarda, mevcut referans numarası iptal edilmektedir. Bu durumda, yabancının Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine yeni bir başvuru yapması gerekmektedir. Yurtiçinden yapılan başvurularda ise, Türkmenistan uyruklu yabancının lisans öncesi veya lisans öğrenimi amaçlı verilen öğrenci ikamet izinleri hariç, herhangi bir ikamet türü ile en az 6 ay süreli ikamet izni sahibi olması gerekmektedir. Bu yabancıların çalışma izni başvuruları işveren ve vekili tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Çalışma izni başvuruları online olarak yapılmakta olup, başvuruda istenen evrakların 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na PTT aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir. İşverenden İstenilen Belgeler: Türkmenistan uyruklu yabancı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben başvuru dilekçesi (Göçmen Büro tarafından hazırlanır); Türkmenistan uyruklu Personel Başvuru Formu (Göçmen Büro tarafından hazırlanır); Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi; Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu; Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası; Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına ‘’kullanıcı’’ sıfatıyla elektronik başvuru yapma yetkisi bulunan kişiden noter onaylı vekaletname; Türkmenistan Uyruklu Yabancıdan İstenilen Belgeler: Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciklerine iş sözleşmesi ibrazı ile alınan 16 haneli Referans Numarası( Yurtdışından yapılan başvurularda geçerlidir); İş sözleşmesi (Göçmen Büro tarafından hazırlanır); Pasaport sureti; İkamet İzninin Sureti; 1 adet resim; Diplomanın Türkçe tercüme edilmiş, noter tasdikli nüshası.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.