Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2021 12:51 (Üye) Soru : merhaba;mükellef 2020 yılında hiç sgk prim borcu ödemedi.kanun kapsamında borçlarını yapılandırdı.yapılandırılan borçlar 2020 9 aya kadar.Nu durumda 9.10.11.12 aylar taksitlendirme dışında.,Sorum yıl sonunda ödenmeyen sgk primileri kanunen kabul edilemeyen gidere aktarırken yapılandırılan borçlar dahilmi yoksa sadece yapılandırma dışında kalan ödenmeyen sgk primlerinimi dikkate almalıyız? Teşekkürler

Cevap : 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 88. Maddesinin; birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenin, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek zorunda oldukları, aynı maddenin devamında Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider yazılamayacağı belirtilmiştir. SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumu’na fiilen ödenmiş olması gerektiğinden, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın (taksitlendirilerek ödenmesi halinde ödenen taksit tutarlarından prim aslı kadarının) fiilen ödendiği tarihte gider yazılması mümkündür. Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenen, idari para cezaları ile ödenen gecikme zamlarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.