Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2021 14:43 (Üye) Soru : Üstat Merhaba; Mükellefimiz Limited Şirketin Merkez Adresi kapanarak şube adresine nakil olmuş, durum tescil ettirilmiştir. Eski Merkez adresinde çalışan 17103 sayılı teşvik hükümlerine göre bildirgeleri verilen 4 personel 16 Nakil kodu ile aynı SGK sorumluluk bölgesinde bulunan diğer işyerine nakledilmiştir. SGK Şube müdürlüğü iş akdi sonlanmadan aynı işverenin diğer SGK dosyasına nakil olan personellerin teşvik tanımlamalarını yapmamaktadır. Personellerin SGK işveren sisteminden teşvik sorgulaması yapıldığında son 3 ayda çalıştığı tespit edildiğinden teşvik vermemektedir. Durumun düzeltilmesi ile ilgili SGK Şubesine dilekçe verildiğinde sistem hatası olduğu bilgisi verilmiş olup, arıza kaydı verileceği bilgisi geçilmiştir. Teşviklerin devam edip edemeyeceği ile ilgili görüşünüzü beklerim. Ayrıca olası teşviklerin devam etmemesi mevzuata uygun mudur? Teşekkürler.

Cevap : 4447 sayılı Kanun'un geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılmakta olan bir işyerinin başka bir adrese nakli halinde, anılan maddede öngörülen teşvikten, önceki adreste çalışan sigortalılardan dolayı, hizmet akdinin devam etmesi ve geçici 10. maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, yeni işyerindeki çalışmalarından dolayı da yararlanılabilecektir. Ancak bu durumda, teşvikten yararlanılabilmesi için işverenlerce yapılması gereken işlemler, işyerinin aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakledilmesine göre farklılık göstermektedir. İşyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli halinde, yeni işyeri için Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ayrı bir işyeri dosyası tescil edilmektedir. Adres değişikliği nedeniyle tescil edilen yeni işyeri dosyasından, nakil tarihinden önce teşvikten yararlanılmış sigortalılar için “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” ekranı vasıtasıyla tanımlama yapılmak istenildiği durumda, “Kişi işe girdiği tarih itibariyle son 6 ay içerisinde çalışmıştır.” şeklinde uyarı mesajı ile karşılaşılacak ve teşvikten yararlanılmasına izin verilmeyecektir. Bu nedenle, işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakledilmesi nedeniyle yeni bir işyeri dosyasının tescil edilmesinin ardından, nakil tarihinden önce geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış sigortalılardan dolayı nakil tarihinden sonra da yararlanabilmek için öncelikle işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine bir dilekçe ile müracaat ederek, nakil tarihinden önce teşvikten yararlanılmış olan sigortalıların yeni işyeri dosyasına aktarılmasının talep edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak müracaatlar üzerine, ilgili sosyal güvenlik merkezince daha önce teşvikten yararlanılmış olan sigortalıların yeni işyeri dosyasına aktarımının yapılması halinde, nakil tarihinden önce sisteme tanımlanmış sigortalılardan dolayı hizmet akdinin devam etmesi kaydıyla nakil tarihinden sonraki sürelerde de yararlanılması mümkün olabilecektir.İşyerinin aynı veya farklı bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli halinde, nakil tarihinden önce geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış sigortalılardan dolayı nakil tarihinden sonra da yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, işyerinin aynı sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli halinde adres değişikliği dolayısıyla ilgili sosyal güvenlik merkezine bir dilekçe ile müracaat edilmesi yeterli olmakta, buna karşın işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren adrese nakli halinde, yeni işyeri dosyasının tescilinin ardından daha önce teşvikten yararlanılmış sigortalıların yeni işyeri dosyasına aktarımının yapılması amacıyla yeni işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi icap etmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.