Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2021 11:39 (Üye) Soru : e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin uygulamaya geçtikleri ayın sonundan itibaren tüm Sevk İrsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. uygulamaya geçtikleri ayın sonundan kasıt hasılatın 25 milyonu geçitiği aymı yoksa kurumlar beyanı dönemi olan NİSAN ayımıdır. yani 2020 aralık ayında satış hasılatı 25 milyon olan mükellefin hangi tarihte e irsaliyeye geçmesi zorunludur.

Cevap : Merhaba, VUK 509 içinde konu hakkında çok net bir ifade bulunmamaktadır. GİB tarafından yapılacak olan bilgilendirmeye istinaden bir süreç takibi yapılmalıdır iyi günler dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.