Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2021 09:48 (Üye) Soru : Merhaba. Bir konuda tereddütte kaldık. Basit usule tabi lazer kesim işi yapan bir kişinin yanında çalışan işçinin asgari ücretinin tamamı gider olarak beyan edilebilir mi? Gvk 64 bahsi geçen ücretin %25 i mi gider yazılır ? (Aşağıda yazılı çalışanların çıplak ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve işleyim kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan en düşük yasal ücretin yıllık kesintisiz tutarının % 25'idir. 1. Kazançları basit yöntemde belirlenen tecimen yanında çalışanlar; 2. Özel hizmetlerde çalışan sürücüler; 3. Özel yapı iyelerinin ücretle çalıştırdığı yapı işçileri; 4. (Değişik bent: 19.02.1963-202 s.y./30.m.) Taşınmaz anamal geliri iyesinin yanında çalışanlar; 5. Gerçek ücretleri belirlenemediğinden Danıştay'ın olumlu görüşüyle Maliye Bakanlığı'nca bu kapsama alınanlar. ) görüşlerinizi rica ederim.

Cevap : % 25 hesaplaması işçinin VD ödeyeceği vergi içindir.İşveren işçiye ödediği Brüt asgari ücretin tamamını gider yazar.Düzenlenecek bordroda sadece SGK kesintisi olur .Kesile sigorta primi işveren tarafından yatırılır Vergileme ise GVK 64 ve 118. Maddeye göre yapılır.İşveren vergi kesmez ve ödemez. İşçi ikametinin bağlı olduğu yer vergi Dairesine müracaat ederek vergilemesi ni kendi yaptırır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.