Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2021 17:21 (Üye) Soru : bağlı çalıştığım şirketin 2020 yılı hariç tüm karlarını dağıtacağım dikkat etmem gerekenler nelerdir öğrenebilir miyim

Cevap : Geçmiş yıl karlarını ; Genel kurulda karar alarak dağıtabilirsiniz. Dağıtılacak kardan % 15 GV stopajı yapılır.Stopaj düşüldükten sonra kalan tutar ortaklar ödenir. Ortaklar GVK 22 ve 86. maddedeki rakamsal ölçülere göre 2022 Mart ayında Yıllık beyanname ile MSİ olarak beyanname verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.