Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.01.2021 11:29 (Üye) Soru : 7103 sayılı kanun teşvikini uygularken ilave sayı tespitinde tüm kanun türlerinde çalışan personelleri ortalamaya dahil etmek gerekir mi, yoksa 17103/27103 kanun dışındaki kanun türlerine mi ilave olması gerekir. Örneğin firmada 6 personel varsa ve 5 i 17103 kapsamında ve ortalama 5 ise tüm personeller 17103 teşvikten faydalanabilir mi? Teşekkürler

Cevap : sözkonusu teşvikten yararlanılabilmesi için 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların yukarıda belirtilen şartları sağlamış olması yeterli olmayıp, aynı zamanda bu şartları sağlayan sigortalıların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları da gerekiyor. Başka bir ifadeyle 06111 teşvikinde ortalama sigortalı sayısının tespitinde her bir ayda alınan sigortalılar için ayrı ayrı ortalama sayı hesaplanırken, 17103/27103 teşvikinde bu hesaplama her bir yılda işe alınan sigortalılar için yıl bazında ayrı ayrı yapılmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.