Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2021 10:54 (Üye) Soru : Sayın danışman 27103 ve 17103 kanun numarası ile alınan işçi, teşvik süresi bitiminden sonra yararlandığı dönem kadar çalışması mı ?gerekir. Diğer sorum teşvik süresi bitmeden işçi işten çıkar ise teşvikten yararlanılan dönemin ücreti iade mi olacaktır. Bilgi için teşekkür ederim.

Cevap : İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları gerekmektedir. Ayrıca İşverenlerin 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin aşağıdaki nedenlerle feshedilmemesi gerekmektedir. 1.Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi, 4.Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi, 5.Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi, 15.Toplu işçi çıkarma, 17.İşyerinin kapanması, 19.Mevsim bitimi, 20.Kampanya bitimi, 22.Diğer nedenler, 25.İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih, 34.İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.