Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.01.2021 15:13 (Üye) Soru : Merhaba; 2013 yılında kurulan ve özel okul olan bir şirket milli eğitimden anadolu lisesi olduğuna dair ruhsat almıştır. Özel eğitim kurumları kuruluştan sonra 5 yıl süreyle kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. 2013-2017 yılları arasında bu istisna kullanılmıştır. 2020/ haziran döneminde şirket ismi aynı ancak milli eğitimden teknokent koleji olarak farklı bir ruhsat almıştır. ( önceki ruhsat anadolu lisesi ) Bu durumda 2020/haziran döneminden sonra yeni bir ruhsat aldığı için 5 yıl süreyle bu ruhsata ilişkin kurum kazancı kurumlar vergisinden istisna mıdır? Yardımlarınız için teşekkürler.

Cevap : İstisnadan yararlanmak isteyenlerin, faaliyete geçmelerini müteakiben Maliye Bakanlığı'na yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın görüşünü alarak değerlendirme yapmakta ve yapılan değerlendirme sonucu istisna taleplerinin uygun bulunması halinde, faaliyete geçilen hesap döneminden itibaren “beş hesap dönemi” söz konusu istisnadan faydalanılabileceği yönünde mükellefe ve bağlı olduğu vergi dairesine bilgi vermektedir. Eğitim öğretim işletmeleri kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, işletilen okullara ilave olarak yeni okul açmaları durumunda, yeni açılan okuldan elde edilen kazanç, istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir. Diğer bir ifadeyle, istisna uygulaması okul bazında yapılacaktır. İstisna uygulaması açısından, mükelleflerin kayıtlarını farklı yıllarda faaliyete geçen işletmelerinden elde edilen kazançları ayrı ayrı tespit etmeye imkan verecek şekilde tutmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, 625 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeni bir okul açılışı olarak tanımlanmayan, mevcut okul kapasitesinin genişletilmesi veya başka bir binaya taşınılması hallerinde istisna uygulaması söz konusu olmayacaktır. Ancak, 625 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeni bir okul açılması halinde, istisna uygulamasına hak kazanılacağından, bu okulun kapasitesinin artırılması ya da başka bir binaya taşınılması halinde de, 5 yıllık süre içinde, istisnadan yararlanılmaya devam edilebilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.