Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2021 10:54 (Üye) Soru : merhaba üstat, 27103 sayılı kanun teşvikinden 18 ay süre ile faydalanan personelimiz için teşvik süresi bittikten sonra teşvik süresi kadar (18 ay) prim ödenmesi mi gerekir ayrıca personel bu 18 ay dolmadan kendi isteğiyle istifa edip çıkışı yapılır ise yaralandığı teşvik sgk tarafından geri iade istenir mi? teşekkür ederim iyi çalışmalar.

Cevap : İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları gerekmektedir. Ayrıca İşverenlerin 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin aşağıdaki nedenlerle feshedilmemesi gerekmektedir. 1.Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi, 4.Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi, 5.Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi, 15.Toplu işçi çıkarma, 17.İşyerinin kapanması, 19.Mevsim bitimi, 20.Kampanya bitimi, 22.Diğer nedenler, 25.İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih, 34.İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.