Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2021 10:54 (Üye) Soru : Üstadım Merhaba, Personel bir dava sonucu hapis cezası almış ve işveren 2019 yılında işten çıkış bildrigesi vermiş ve çıkış kodu olarak 29 seçilmiş. işçi Cezaevinden çıktı ve işsizlik maaşı için başvurduğunda 29 koddan dolayı işsizlik maaşı alınamayacağı söylenmiş. bizim 2019 yılı ile ilgili çıkış kodunu değiştirme imkanımız var mıdır? var ise nasıl bir yol izlememizi tavsiye edersiniz? Saygılarımla.

Cevap : İşten ayrılış bildirgesinin on gün içinde verilmesi gerekiyor. İşveren bildirgede yanlışlık yaptığında bu süre içinde bildirgeyi düzeltebiliyor. On günden sonraki düzeltme işlemleri SGK tarafından gerçekleştirilmektedir. 10 günlük süre dolduktan sonra işverenin başvurusu üzerine SGK tarafından işten çıkış gerekçesinin değiştirilmesi işsizlik ödeneği almaya yetmiyor. Örneğin işçi, işverenin ihbar ve kıdem tazminatı ödediğine dair bordro ve banka dekontunu da gösterse, düzeltme işlemi on günden sonra yapıldığı için işsizlik ödeneği alamamaktadır. İŞKUR’un düzeltme sonrası işsizlik ödeneği talebini kabul edebilmesi için işçi ve işverenin birlikte başvuru yapması gerekiyor. İşveren birlikte başvuru yapmaya yanaşmazsa, işsizlik ödeneği verilmemektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.