Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2021 10:54 (Üye) Soru : Sayın danışman , SGK iş yeri ilk tescillerinde belirtilen sigortalı sayısına ek sigortalı bildiriminde yine 30 gün içinde bildirim hakkı devam eder mi yoksa sadece tescilde belirten kişi sayısı kadar bu hak vardır , örneğin 3 kişi yazıldı ve bir hafta sonrasına 4. Kişinin girişi yapılabilir mi cezasız

Cevap : 5510 sayılı Kanun'da genel olarak işverenlerin, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kurum'a bildirmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. (md. 8) Ancak Kanun'un aynı maddesinde bazı durumların olması halinde sigortalı işe giriş bildirgesinin söz konusu verilme süresi için bazı istisnalar belirtmiştir. Buna göre işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi; a- İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün, b- Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kurum'a ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, c- Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kurum'a verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır. Kurum'a ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal sürede verileceği sayılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.