Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2021 10:13 (Üye) Soru : Merhaba, bilindiği gibi, “Birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 için 49.000TL) aşması halinde Yıllık beyanname verilir.” Sorum şu, 49.000 TL ile karşılaştıracağım ücreti hesaplarken, ücretlerin Gelir Vergisi Matrahları (işçi SGK primleri düşülmüş) toplamını mı yoksa Brüt ücret rakamları toplamlarını mı alacağım. Teşekkür ederim.

Cevap : Vergi matrahı dikkate alınır. (Brüt ücret- SGK kesintisi)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.