Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2021 15:59 (Üye) Soru : 2020 yılı yıllık izin uygulaması nasıldır. kısa çalışma uygulamasının yıllık izine etkisi nedir.kçö yıllık izin hakkını kaldırır mı. Kaldırmıyor ise uygulama nasıl olacaktır. kçö günleri yıllık izin gün sayısı uygulamasına dahil edilir mi. Arz olunur.Saygılarımla

Cevap : kısa çalışma uygulaması sırasında yıllık ücretli izin hakkını kullanmak isteyen işçiye, kısa çalışma uygulaması öncesinde geçerli olan normal çalışma düzenine göre hak etmiş olduğu şekilde izin hakkı kullandırılacak, ücreti tam ödenecek ve SGK aylık prim ve hizmet belgelerinde de her yıllık izin günü tam gün olarak gösterilecektir. Buna, yıllık ücretli izin hakkı kullanılan dönem içerisinde yer alıp da yıllık izinden sayılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günü ücret ödemeleri de dahildir. Yıllık ücretli izin hakkı boyunca işçi, kısa çalışma uygulaması kapsamı dışında yer alacak ve izin dönüşü tekrar kısa çalışma uygulamasıyla uyumlu bir biçimde çalışmaya devam edebilecektir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununun “Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış gibi Sayılan Haller” başlıklı 55’inci maddesinin (d) bendine göre; çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın on beş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla) yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacaktır. Dolayısıyla, Kovid-19 nedeniyle işyerindeki faaliyetin tamamen ya da kısmen durdurulması şeklinde kısa çalışma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın yıllık ücretli izin hakkının hesabında ilk 15 günlük süre çalışılmış gibi sayılacaktır. İlk 15 gün sonrasında ise, şayet faaliyetin tamamen durdurulması şeklinde kısa çalışma yapılıyorsa bu süre dikkate alınmayacak, kısmen durdurulması şeklinde kısa çalışma uygulanıyorsa nisabı oranında dikkate alınacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.