Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.01.2021 09:21 (Üye) Soru : Merhabalar, Nihai tüketicilere TC No olarak 1111111111 numarası verilerek fatura kesilmiş. Aylık BS limitini aşan faturalarda bu durum nasıl olacak? Beyan edilecekmi, edilecekse Vergi No veya TC kısmına ne yazılması gerekir? Nihai tüketici olması dolayısı ile beyan edilmese sorun olurmu?

Cevap : 5 Bin TL üzeri satış kime yapılır ise yapılsın Bs formunda bildirilir. VKN kısmı 11 haneli rakamlar (00000000000 gibi) yazmak sureti ile sorunu çözebilirsiniz.. Ancak ; Nihai tüketicilere yapılan ve belirlenen haddi aşan satışların Bs bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hakkında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)’nün 11/08/2010 tarihli ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7992-537 sayılı özelgesinde; “…nihai tüketicilere yapılan mal ve hizmet satışlarının KDV hariç 5.000-TL ve üzerinde olması halinde 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda nihai tüketicinin T.C. Kimlik Numarası belirtilerek Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.” şeklinde açıklamalar bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.