Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.01.2021 10:25 (Üye) Soru : Merhaba birleşme işlemlerinde ayni sermaye konulmasına dair hükümler uygulanmaz diye bir madde var. Devralan firmanın devrolan firmadaki sermayesi kuruluş sırasında ayni sermaye olarak konulmuş ve tescil olmuşsa bu sonraki birleşme işlemlerinde kabul olmuyor mu? Birleşme yapmak istedikleri zaman yeni baştan nakit olarak mı sermaye artışı yapması lazım?

Cevap : KURULUŞTA KONULAN AYNİ SERMAYE ARTIK ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİDİR, KAYITLARDA AYNİ OLMASI SONUCU DEĞİŞTİRMEZ, KALDIKİ BİRLEŞME İLE YAPILACAK SERMAYE ARTIŞINDA SERMAYE ÖDEME MADDESİNE TESCİL İLE AYNİ SERMAYESİNDEN KARŞILANMIŞTIR DENİLEBİLİR, KANUNDAKİ İFADE TESPİTTE MAHKEME KARARININ GEREKLİ OLMAMASINA VURGU İÇİN KURULMUŞ BİR CÜMLEDİR. İYİ ÇALIŞMALAR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.