Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.01.2021 16:41 (Üye) Soru : Merhaba, kar dağıtımı yapacağım ve özkaynaklar hesaplarını incelediğimde 2003-2004-2005-2006 Yıllarına sadece 1.tertip yedek ayrılarak stopaj matrahı tespit edilerek 2012ve2016 yıllarında kar dağıtımı gerçeklşmiş, 2017-2018-2019 Yıllarında ise 2007-2008-2009-2010-2011-2012 Yıllarına ait Kar dağıtılmış , dağıtımında 1.temettü hesaplamaların içinde yer almayarak 1.tertip ve 2.tertip yedek akçe safi kardan düşülerek stopaj matrahına ulaşılmış ve stopaj sonrası kar dağıtımı gerçekleşmiş haftaya 2020 hariç tüm yıllara ait kar dağıtımı yapacağım geriye dönük tüm tespit edilen hatalarla ilgili yevmiye kaydı yaparak hesaplara düzeltme kaydı oluşturayım mı , oluşturmayayım mı ve hangi yıllarla ilgili nasıl bir çalışma yapayım sizden bilgi rica ediyorum

Cevap : Yapılacak düzeltme kayıtları sonucu GV stopajında da eksiklik var ise Pişmanlık ile Beyanname vermeniz gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.