Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.01.2021 11:07 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhabalar; Basit usul taksicinin yanında çalıştırdığı iki işçi bulunmaktadır. Bu konuda iki sorumuz olacaktır. Cevaplar için şimdiden teşekkür etmekteyim Soru 1) Bu işçilere ilişkin muhsgk verirken bordro hesaplamasında gelir vergisi ve damga vergisini hesaplamaya dahil etmemekteyiz ? Sebebi GVK 64 VE GVK 118 den dolayı. Çünkü işçiler vergi karnesi ile gelir vergisini ve damga vergisini kendileri beyan etmektedirler. Biz bu durumda işçiye ödenen ücret ve işveren ve işçi sgk payları ve işsizlik paylarını gider yazmaktayız. Muhsgk nın ise sadece sgk kısmını vererek sigorta primlerini ve muhsgk beyanname damga vergisini ödemekteyiz. Bu doğru bir uygulamamıdır ? İşçilere ilişkin ücret bordrosunda gelir vergisi ve damga vergisi hesaplamamak gerektiğini düşünmekteyiz. soru 2) Bu işleri ayın belli günleri çalıştırmaktayız. Bu anlamda süresi bakımında kısmi süreli bir iş gibi görünmekte ve ne zaman işten çıkaracağımız belli olmadığından KISMİ BELİRSİZ SÜRELİ iş sözleşmesi gibi bir durum orrtaya çıkmaktadır. İş sözleşmesini KISMİ BELİRSİZ SÜRELİ şeklinde tansim etmemizde bir hukuki engel sizce varmıdır ? Saygılarımla...

Cevap : Öncelikle belirtmek gerekir ki 5510 sayılı Kanunun Ek-6 ıncı maddesi kapsamında sigortalı olarak çalıştırılan şoförler gerek iş mevzuatı, gerekse mali mevzuat yönünden diğer işçilerle aynı haklara ve konuma sahip olup, bunlar için herhangi bir farklılık veya ayrım söz konusu değildir. Söz konusu Ek-6 ncı madde ile sadece bunların sigortalılığı ve SGK’ya bildirimi konusunda istisna getirilmiştir.Burada belirleyici olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesidir. Bu maddede ücret geliri elde eden kişilerden gelir vergisinden istisna olanlar sayılmıştır. Örneğin madde uyarınca ev hizmetlerinde çalıştırılanlar ile konut kapıcıları gelir vergisinden istisna tutulmuştur.Ancak söz konusu Ek-6 kapsamında sigortalı olarak çalıştırılan taksi – dolmuş – otobüs – minibüs şoförleri maddede sayılan istisnalar arasında yer almamaktadır, yani bunlar gelir vergisinden istisna tutulmamıştır. Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığı Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü, 18/03/2016 tarihli, B.07.1.GİB.4.61.15.01-120[ÖZG-3-2015]-27 sayılı ve “5510 Sayılı Kanun Ek 6. Madde İşverenin Gerçek Usulde Mükellef Olması Halinde Gelir Vergisi Tevkifatı” konulu özelgesinin sonunda; “Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında ücretli olarak çalışan kişiler için Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesine göre ücret bordrosu düzenlenmesi ve bu kişilere yapılan ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 96, 98, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca vergilendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, yapılan ücret ödemelerinin kıst dönem olması verginin hesaplanma ve beyan şeklini değiştirmemektedir.” açıklamalarına yer vermiştir. Dolayısıyla gerçek usule tabi gelir vergisi mükellefi işverene ait şehir içi toplu taşıma yapan çalıştırılan taksi – dolmuş – otobüs – minibüs gibi ticari araçlarda ek-6 kapsamında sigortalı olarak çalıştırılan şoförlerle ilgili olarak; – Ücret ödeme bordrosu düzenlenmesi, – Muhtasar beyanname verilmesi, – Ayrıca bunlara asgari geçim indirimi (AGİ) ödenmesi, gerekmektedir. Eğer aynı işverene bağlı olarak çalışan, ancak ayda 10 gün veya daha fazla çalıştığı için normal sigortalı olarak bildirilen ve primi işveren tarafından ödenen şoför veya şoförler de varsa ek-6 kapsamında çalıştırılan şoförler için ayrı ücret bordrosu düzenlenebilir. Bunların muhtasar beyanname de de 12 – Diğer Ücretli olarak belirtilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.