Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2021 10:12 (Üye) Soru : merhaba ikinci el oto satıştan özel matrah ve fark bedeline uygulanan kdv li fatura var.bs rakamını kdv hariç mi bilfirmeliyiz.yoksa dahil mi

Cevap : Özel matrahlı faturalarda KDV dahil tutarlar b formunda bildirilir. 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler" başlıklı 1.2. bölümünün 2. kısmında; "Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir. Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. …"Denilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.