Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.01.2021 17:07 (Üye) Soru : Merhabalar, * Çalışanın bakmakla yükümlü çocuklarından 18 yaşını bitirmiş, (genellikle 19-21 yaş arası) Üniversite sınavlarına hazırlanan çocuğu için Dershane belgesi ile AGİ ödeneğinden faydalanılabilir miydi. (İett dershaneye kaydı olanlara paso vermekteydi) * 18 yaşından büyük çalışmayan kız (veya erkek) çocuklarının (1. veya 2. - 3. vs. üniversiteleri de olabilir) Açık öğretim Fakültesi öğrencisi olmaları sebebiyle (öğrenci belgesi vermektedirler) AGİ indiriminden faydalanıp faydalanamayacağı konusunda görüşlerinizi istirham ederim. (İett, iki yıllıklarda (aöf) 4 yıl - dört yıllık AÖF üniversitelerinde ise 6 yıl Öğrenci olarak Paso kullanma hakkı vermesi destekleyici bir yorum katabilir miydi.) Teşekkürler.

Cevap : İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.