Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.01.2021 17:14 (Üye) Soru : Müşterim yıllar önce işten çıkan işçiyi SGK'sı olmadan çalıştırmaya devam etmiş. Bu yıllarda arada ayda 1-2 gün SGK giriş çıkışları yapılmış. 2020 yılında ise arabulucu ile işçiye kıdem-ihbar-fazla mesai talebine ilişkin 150.000,00-TL tazminat ödemesi yapmıştır. Ödemeyi kıdem tazminatı olarak muhtasarda beyan mı etmeliyim ? KKEG mi?

Cevap : arabuluculuk sonucu ödenmiş olan, boşta geçen süre, işe başlatmama tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi ödemeler 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındadır. 4857 sayılı Kanunun 21. maddesine göre, arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların, işçinin işe başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde, iş sözleşmesi feshedilen hizmet erbabına en çok 8 aylık ücreti tutarında ödenen işe başlatmama tazminatları da istisna kapsamında olacaktır. Boşta geçen süre ise ücret olarak değerlendirileceğinden, gelir vergisine tabi olacaktır. Arabuluculukla ödenmiş kıdem tazminatı, çalışanın kıdem süresine karşılık olarak kıdem tavanı gözetilerek hesaplanmış tutarı, gelir vergisinden müstesna olacaktır. Fakat kıdem tazminatı olarak belirlenmiş tutar çalışanın gerçek kıdem tazminatını aşan miktarda ise, aşan kısmı vergilendirilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.