Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.01.2021 11:38 (Üye) Soru : Bilindiği üzere T.C. Merkez Bankası “Sermaye Hareketleri Genelgesinin” 38 inci maddesi gereğince, Grup içi şirketlerde borçlanmaların yapılmasının yolu açılmış ancak BORÇLANDIRMANIN VE TAKİBİNİN TL. cinsinden yapılmasını sartı getirmiştir. Soru 1: Bu değişikliğe göre grup içi borçlar dövizle takip edilirse Kur farkı hesaplamalarının gelir/gider yazılıp yazılamayacağı , Soru; yazılırsa müyyidesinin ne olacağı

Cevap : Yabancı para cinsinden yapılan borç ve alacak işlemleri için Kur farkı hesaplanır. Gelir veya gider yazılır. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet verilmesi halinde VUK da belirtilen cezalar uygulanır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.