Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.01.2021 11:45 (Üye) Soru : Merhaba, yaptığım araştırmada aşağıdaki gibi bir özet çıkardım. hata yapmaktan endişe ediyorum. sizlerden de görüş almak isterim? İşçilik hizmeti kullandırma bedeli açıklamalı faturalar için % 90 tevkifat uygulanmaktadır. Bir işçinin işçilik bedeli bir diğer firmaya yansıtılırken öncelikle “brüt ücret + sgk işveren payı+sgk işsizlik işveren payı” dikkate alınması gereklidir. Ayrıca, söz konusu tutara da ortalama %5 lik bir kar oranı koyularak hesaplamanın yapılmasında fayda vardır. Örnek: xxxx şirketi kendi bünyesinde bordrolu olarak çalışan personelini ABC şirketine kullandırmaktadır. (aynı grup şirketi) Söz konusu personel’in ücretine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir; Brüt Ücret: 5.000 TL SGK İşveren Payı: 1.000 TL SGK İşsizlik İşveren: 100 TL Toplam: 6.100 TL Yüzde 5 Kar Oranı: 6.100 x 0,05 = 305 TL KDV Matrahı: 6.100 + 305 = 6.405 TL %18 KDV : 1.152 TL %90 Tevkifat : 1.039 TL %10 Beyan Edilecek :113 TL Toplam Tahsil Edilecek Bedel : 6.518 TL

Cevap : İş gücü kiralaması; Yapılan sözleşmede belirtilen tutar üzerinden % 18 KDV hesaplanır. hesaplanan KDV den de 9/10 oranın da KDV tevkifatı yapılır. Kar oranı % 5 olacak diye bir kural olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.