Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.01.2021 17:31 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Önceki yıllarda işten çıkmış personel ile ilgili mahkeme kararına göre ödenen "yıllık izin, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin" ücret niteliğinde ödeme sayıldığından dolayı, bu ödemeler için gelir vergisi stopajı bildirilmesi gerektiği Gelir İdaresince verilen muktezalarda yer alıyor. Bu ödelere ilişkin stopaj, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde hangi alanda ne şekilde beyan edilecektir? Bu ödemeler ücret niteliğinde kabul edildiğinden sgk primine de tâbi midir? İlgili personel, cari ayda sigortalı çalışan olmadığından stopaj ve sgk bildirim şekli konusunda değerli katkılarınıza ihtiyaç duymaktayız. Teşekkürler.

Cevap : İşe iade davası ile arabuluculuk sonucu ödenen, boşta geçen süre, işe başlatmama tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi ödemeler 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındadır. İşçi ve işverenin karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ile sona erdirdiği iş ilişkisinde ödenen tazminatlar farklı değerlendirilmelidir. 4857 sayılı Kanunun 21. maddesine göre, arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların, işçinin işe başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde, iş sözleşmesi feshedilen hizmet erbabına en çok 8 aylık ücreti tutarında ödenen işe başlatmama tazminatları da istisna kapsamında olacaktır. Boşta geçen süre ise ücret olarak değerlendirileceğinden, gelir vergisine tabi olacaktır. Arabuluculukla ödenmiş kıdem tazminatı, çalışanın kıdem süresine karşılık olarak kıdem tavanı gözetilerek hesaplanmış tutarı, gelir vergisinden müstesna olacaktır. Fakat kıdem tazminatı olarak belirlenmiş tutar çalışanın gerçek kıdem tazminatını aşan miktarda ise, aşan kısmı vergilendirilmelidir. Arabuluculuk sonucu ödenen ihbar tazminatı ve izin paraları da gelir vergisine tabi olacaktır. İşçi ve işverenin karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi ile ödediği işe başlatmama tazminatı, iş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi ödemeler ücret niteliğinde olup, gelir vergisine tabi olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.