Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2021 16:02 (Üye) Soru : Merhaba, e-fatura mükellefi şirket hizmet ifasını 31.01.2021 tarihinde yapması sebebiyle kesmesi gereken e-faturayı 31.01.2021 tarihine değil de şubat ayının ilk haftası 31.01.2021 tarihine e-faturayı kesebilir mi? Sistem izin verdiği için tüm şirketler bu şekilde çalışmaktadır, doğru bir uygulama mı?

Cevap : Merhaba; fatura düzenlemeseki süre; VUK 231/1-5 maddesine göre “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre geriye değil ileriye doğru işler Dönemsellik ilkesi açısından bakıldığında ise ilgili hasılatı ilgili dönemine yansıtmak gereklidir. Faturanızı yukarıda sözü geçen kriterler kapsamında düzenlemelisiniz iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.