Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2021 11:34 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, Binek otomobillerdeki gider kısıtlamasıyla ilgili olarak Gerçek kişi ( vergi mükellefi olmayan) den noter satış evrakı ile almış olduğumuz binek otomobilin değeri 180.000 TL ( 2021 yılı binek otomobil matrahı 170.000 TL )'dir. Dolayısı ile 180.000 TL ye almış olduğumuz bu binek otomobil muhasebe kaydını nasıl oluşturmalıyız.

Cevap : İKİNCİ EL BİNEK OTOMOBİL ALIMI VE AMORTİSMANINA İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI Binek otomobilin satın alınmasında 2021 yılında her bir otomobil için KDV+ÖTV tutarının en fazla 150.000 TL’si ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. Aşan kısım KKEG olarak işlem görecektir. Örnek: (XYZ) A.Ş. 350.000 TL bedel ile ikinci el binek otomobili (Z) A.Ş.’den 12.01.2021 tarihinde satın almıştır. Aynı gün fatura kesilmiş ve ödeme banka kanalı ile yapılmıştır. KDV maliyete eklenmemiş, gider olarak kaydedilmiştir. Aracın bedeli : 350.000 TL Araca ilişkin KDV : 350.000×0,01= 3.500 TL Alış Muhasebe kaydı; ----------------12/01/2021------------ 760 / 770 3.500 254 350.000 102 353.500 --------------/--------------------- Satın Alınan İkinci El Binek Otomobilin 2021 Birinci Geçici Vergileme Dönemi Amortisman Kaydı Satın alınan ikinci el binek otomobilin 2021 yılı için 320.000 TL’yi kısmına ilişkin amortisman tutarı KKEG olarak dikkate alınacaktır. Buna göre: Amortisman tutarı: (350.000×0.20)/12=5.833,33TL Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (320.000/350.000) x 5.833,33= 5.333,33 TL KKEG olarak dikkate alınacak tutar: 5.833,33 - 5.333,33 =500,00 TL Amortisman kaydı ----------------31/03/2021------------- 760 / 770 5.333,33 689 (KKEG) 500,00 257 5.833,33 --------------/-------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.