Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2021 11:46 (Üye) Soru : Sayın Üstad Merhaba, 1. Sorum : Psikolog bir mükellef, vergi dairesine ek faaliyet bildirerek yanında sigortalı işçi çalıştırıp yazılım hizmeti verebilir mi? Yazılım hizmeti serbest meslek midir? Verirse onun içinde mi serbest meslek makbuzu düzenlemelidir? 2. Sorum : Limited şirket kurarak tek firma üzerinden aynı adreste yada farklı adreste hem psikolog hizmeti hemde yazılım hizmeti faturası düzenleyebilir mi?

Cevap : Psikologın elde ettiği kazanç : A- GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN: Psikolojik danışmanlık faaliyetini bir işverene bağlı olmaksızın, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ve mesleki bilgiye veya ihtisasa bağlı olarak şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapmanız halinde, bu faaliyetten elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilerek, serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir. B-KDV KANUNU YÖNÜNDEN: Psikolojik danışmanlık faaliyeti çerçevesinde verilen hizmetlerin ilgili bakanlıklardan izin alınmak suretiyle insan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi halinde %8; bu kapsamda olmaması halinde %18 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir. 1- Ek faaliyet yapmasının vergi uygulaması açısından sakınca yok.Başka mevzuat konusunda bilgimiz yok.Yazılım işide S.M.Kazancıdır. 2-Şirket kurarak bu işlemler yapılır ise; Elde edilen kazanç TİCARİ kazanç olur Fatura düzenlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.