Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2021 14:30 (Üye) Soru : sayın danışman Bilanço usulune göre defter tutan Gelir vergisi mükellefi ticari faaliyetiyle ilgili 2020 yılında bankadan elde ettiği faiz gelirini 642 hs.izledik. kesilen stopaj vergisini de 193 hs. izledik. Geçici vergi vergi ve yıllık gelir vergisi beyannamesinde nasıl gösterebiliriz. teşekkür dederim

Cevap : 642 Hesap gelir tablosunda yer alır. Geçici vergi ve yıllık beyannamede vergi beyanı bölümünde Mahsup edilecek tevkifat tutarı satırında gösterilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.