Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2021 11:29 (Üye) Soru : merhaba, ltd.şti sermaye arttırımına gidecek . ortaklardan biri üzerine kayıtlı gayrimenkulu sermaye olarak devretmek istiyor . Gayrimenkulu devir yapacak olan ortağın gayrimenkulu alış zamanı 4 yıl öncesi . Gelir Vergisi Kanunu'nun 80'inci maddesi uyarınca miras ve bağış yolu ile alınan konutlar hâriç, gayrimenkul alış tarihinden itibaren "tam 5 yıl içinde" elden çıkarılması durumunda değer artış kazancı vergisine konu olur ibaresi sebebiyle ayni sermaye olarak şirkete devredilmek istenen gayrimenkulun devri nedeniyle ortağa değer artış kazancından dolayı beyanname verme zorunluluğu doğarmı ?

Cevap : Ayni sermaye olarak şirkete devredilmek istenen gayrimenkulün devri nedeniyle ortağa değer artış kazancından dolayı yıllık GV beyannamesi verecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.