Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2021 12:52 (Üye) Soru : Merhaba; Yeni TTK'nın limited şirket sermayesinin asgari 10.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili şart yerine yerilmediği için şirketin Ticaret sicilden kaydı resen silinmiş. Sorum. Şirket faal durumda ve faaliyetine devam etmektedir. Tekrar ticaret sicile kaydetmek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Ayrıca ticaret sicil kaydı olmayan şirketin defterlerini tutmak Mali müşavir açısından nasıl sakıncalar doğurur. (Çünkü mükellef ticaret sicile kaydolamak istemiyor. )

Cevap : Ticaret sicilinden silinen şirket hukuken şirket değildir. Adi ortaklık dır.Adi ortaklığın defterini tutmak da sakınca yoktur.Tekrar Ticaret siciline yeniden kayıt olunması ve diğer bürokratik işlemler için Ticaret sicili ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.