Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.02.2021 13:19 (Üye) Soru : Merhabalar 2021 yılında diş hekimi mükellef ile anlaşma sağladık. Burada baktığımda mükellef hekim pos cihazı üzerinden düzenlenen belgeleri e-smm makbuzuna çevirmediği meslektaşımızın da ilgili slipler ile gelir kayıtlarını yaptığını görmekteyim.Yaptığım araştırmalarda 509 nolu tebliğe göre ilgili slip e göre aynı gün e smm düzenlenmesi konusunda... fakat bazı mevralarda 379.nolu tebliğe göre hekim posların aynı şekilde devamı konusunda yazılar yazılmış.. kısacası hekim pos kullanan diş hekimi bunu e smm olarak gün içinde düzenlemek zorunda mıdır. bilgi verirseniz sevinirim

Cevap : Konu ile ilgili olarak yayımlanan 509 seri numaralı VUK Genel tebliğde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır. Karmaşık ve ne anlama gelmeyen cümlelerden çıkardığımız sonuç e-smm kullanacak olan hekimlerin HEKİMLERE AİT POS cihazının kullanılmayacağı yöndedir. Normal Pos cihazı elbette kullanabilirler "Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerden (diş hekimleri ile veteriner hekimler dâhil), e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına olarak dâhil olanların, banka veya kredi kartı ile yapacakları tahsilatlara ilişkin düzenlenecek ÖKC Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi Fişi)'nde yer alan banka işlem bilgilerine (işyeri no, terminal no, tahsilatta kullanılan banka veya kredi kartı numarasının son dört rakamı, kart sahibinin adı soyadı, tahsilat tutarı, onay kodu) e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi ve ÖKC bilgi fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla, EFT-POS özellikli YN ÖKC'lerin de 5/1/2008 tarihli ve 26747 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:379) ile 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:382)'nde belirtilen POS (fiziki ve/veya sanal) cihazı yerine kullanılması mümkün olup EFT-POS özellikli YN ÖKC'den düzenlenen bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer." YUKARIDAKİ KARMAŞIK İŞLEMLER İLE UĞRAŞMAK İSTEMİYOR İSENİZ ; ÖNERİMİZ NORMAL POS KULLANILMASI VE e-smm düzenlenmesi yöndedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.