Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.02.2021 10:30 (Üye) Soru : Sayın Yetkili; 2020 cirosu 25 milyonu aşan bir mükellef elektronik ticaret işi ile uğraşmaktadır ve irsaliyeli fatura kesmektedir,satmış olduğu ürünleri nakliye firması veya kargo yöntemi ile sevk etmektedir.Bu durumda firma irsaliye kullanmasa bile E irsaliye başvurusu yapılması gerekir mi? Değerli görüşlerinizi rica ederim,teşekkürler.

Cevap : Merhaba; VUK 526'ya göre; ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-irsaliyeye geçmesi gereklidir. tabi bu uygulama e-fatura ve arşiv fatura uygulamasını da beraberinde getirecektir. sağlıklı günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.