Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.02.2021 09:59 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 1- Yapılan tebliğ değişikliği ile 2021 de geri kazanım beyanı (poşet) 3 ayda bir verileceği belirtilmiştir. Salgından önce şirketler her ay, şahıs firmaları ise 3 ayda bir beyan etmekteydi. Bu değişen tebliğ ile birlikte yine eskisi gibi mi yoksa tüzel ve gerçek kişiler olmak üzere 3 ayda bir mi verilecek? 2- Bilindiği gibi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ödemedikleri geçici vergileri yıllık gelir ve kurum beyanında hesaplanan vergiden indiremiyorlar, yine bu beyanların verilecek son güne kadar geçici vergiler terkin ediliyordu. 7256 SK ile 2020’na ait geçici vergilerden 2 tanesi yapılandırmaya girdi. İlk taksit ödeme zamanı ise 28.02.2021’dir. Bu şartlarda gelir veya kurumlar vergisinde geçici verginin tamamını düşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde mükerrer vergi tahakkuk etmesi söz konusu olur. Bu konuda ne yapmalıyım? Değerli görüşlerinizi bekler, saygılarımı sunarım.

Cevap : 1-2021 den itibaren tüm mükellefler için 3 ayda bir verilecektir. 2-Yapılandırılan Geçici verginin mahsubu konusunda tebliğde aşağıdaki açıklama yapılmıştır. ".....Geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir. 7256 sayılı Kanuna göre geçici vergilerin yapılandırılmış olması bu vergilerin ödendiği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanun kapsamında yapılandırılmış ancak ödenmemiş geçici vergi asıllarının yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, yapılandırılmış ve yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden önce ödenmiş olan geçici vergilerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği, ödenmemiş geçici vergi asıllarının ise terkin edileceği tabiidir."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.