Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.02.2021 10:15 (Üye) Soru : Merhaba, 681 hesabın kullanımı ile ilgili detaylı bir açıklama rica edebilir miyim? Örneğin; 2021 yılında ödenen 2020 gideri (ÇTV mesela) veya 2021 yılında gelen 2020 açıklamalı bir gider faturasını 681 hesaba kayıt edeceğiz. Peki bu 681 hesap 2021 yılının 690 hesabına aktarılıp 2021 kârından mı düşecek, yoksa 2021 yılı için KKEG olarak kabul edilip 2020 Kurumlar Beyannamesinde mi indirilecek? Aşağıda daha önce verilen cevaplar (soruları alıntılamadım) bizde tereddüt hasıl etti. Teşekkürler, Tarih : 05.02.2020 Cevap : 681 Hesap elbette 2020 yılında 690 hesaba aktarılır. KKEG yazılmaz. Tarih : 15.06.2009 Cevap : Sayın Tekin, Vergi hukukunda dönemsellik ilkesine göre geçmiş dönemlere ilişkin gider belgeleri faturanın geldiği tarihte giderleştirilmesi halinde mali karın hesaplanmasında KKEG olarak dikkate alınacaktır. 681 hesabın kullanılmasının bir mahsuru bulunmamaktadır.

Cevap : Önceden verilen yanıtlar doğru yanıtlardır. 2009 da verilen cevap üyenin tercihine bırakılmıştır. İster KKEG ,isterse 681 kullanacağı ifade edilmiştir.Verdiğiniz örnek de 2020 yılı gideri (ÇTV) 2021 de gider olarak yazılabilir. TDHP 681 hesap aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 681 Önceki Dönem Gider ve Zaraları Hesabı: Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata yada unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarların gösterildiği hesaptır. 681 Önceki Dönem Gider ve Zaraları Hesabının İşleyişi: Böyle bir gider ortaya çıktığında hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.