Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2021 11:01 (Üye) Soru : 7252 sayılı kanunun teşvik konusu ile ilgili öğrenmek istediğim husus şöyle; 2020 yılının Ekim Kasım Aralık dönemlerinde çalışanların ortalama gün sayıları 10 gün olarak ücret bordosu düzenlenmiştir. Sgk işveren sisteminde 7252 sayılı kanundan faydalanan sigortalıların listelerini aldığımızda ortalama gün sayıları değişkenlik göstermektedir (örneğin; 9 gün,11 gün,17 gün gibi). Bu durumda 2021 yılında ortalama gün sayılarını 10 gün olarak mı bildirmeliyiz? Yok sa sistemdeki gün sayısına göremi bildirmeliyiz?

Cevap : Sigortalının 7252 Normalleşme Teşviki Kapsamındaki Ortalama Gün Sayısının Değişmesi Normalleşme teşviki kapsamında kullanılan Aylık Ortalama Gün Sayısında, kısa çalışma bitiş tarihinde yapılan güncellemelerden kaynaklanan değişiklikler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler dikkate alınmayacaktır. Örnek 10: Kısa çalışma başlama tarihi 01/05/2020, bitiş tarihi 30/07/2020 ve aylık ortalama gün sayısı 15 olan bir sigortalı için 2020/Ağustos, Eylül ve Ekim ay/dönemleri için 3 ay süreyle normalleşme teşvikinden yararlanılması mümkündür. Bu sigortalı için 2020/Ağustos ve Eylül ayları/dönemlerinde normalleşme teşviki uygulanmıştır. Bu arada iş müfettişlerinin kısa çalışma uygunluk denetimi sona ermiş ve sigortalının 2020/Mayıs ayında çalışma saatlerini azaltmaksızın çalıştığı ve KÇÖ'nden yersiz yararlandığı fiili olarak tespit edilmiştir. Bu durumda, sigortalının aylık ortalama gün sayısında bir değişiklik olmaksızın 15 gün olarak dikkate alınması ve 2020/Ekim ayında da normalleşme teşvikinden yararlandırılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.