Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2021 10:00 (Üye) Soru : 2020 takvim yılında elde edilen işyeri kira gelirlerinin brüt tutarının 49.000 TL’yi aşması halinde, yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir denmektedir. Peki 2020 yılında stopaj oranları %20 ‘den %10 ‘a düştü. Bu 49.000 TL’lik tutar hala geçerlimidir. Hala Brüt 49.000 TL altında kira geliri elde edenler beyanname vermeyecekmidir.

Cevap : GV stopaj oranının beyan sınırı olan 49.000 TL ile ilgisi yoktur. 49.000 TL limitinin aşması halinde Yıllık GV beyannamesi verilir , hesap edilen vergiden kesilen % 20 ve % 10 GV tevkifat toplamları mahsup edilir.2020 yılı için GV stopajına tabi tutulmuş 49.000 TL altında iş yeri kira geliri elde edenler Yıllık GV beyannamesi vermeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.