Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2021 10:04 (Üye) Soru : syn yetkili mahkeme tarafıdan tassfiye memuru olarak atandım .ve fakat görevi kabul edebileğim hakkın dabazı tereddütlerim oluştur ve fakat aşagıdaki genişletilmiş metin de yapılacabileceği yazmakatadır. atandıgım firma KİT değildir. normal bir ticari firmadır. konu hakkın da yardımlarınızı talep ediyorum . (6009 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük; 01.08.2010)Hayri ve ilmi kuruluşlar, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, kamu idarelerinin doğrudan ya da dolaylı hissedarı olduğu kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimindeki kurumların bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerini yürütmemeleri şartıyla, bu kurum ve kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği görevleri ile bilirkişilik ve tasfiye memurluğu meslekle bağdaşmayan işler sayılmaz.(***)

Cevap : Sorunuzun son bölümünde belirtilen kurum ve kuruşlarda görev almanızda sakınca yoktur. Sorunuzda belirttiğiniz kurumlar dışında kalan (Normal A.Ş Ltd.Şti gibi) Tasfiye memuru olamayacağınız görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.