Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2021 12:13 (Üye) Soru : Nakit sermaye artışı nedeniyle yararlanılacak faiz indirimi ile ilgili 2 hususta netleşemedik. - Durum 1: 2015 yılında artırılan sermayenin bir kısmı 2016 ve 2017 yıllarında ödenmiş olması durumunda faiz indiriminde yararlanmada bir değişme olmakta mıdır - Durum 2: 2015 yılında artırılan sermayenin tamamının aynı yıl içinde ödenmesi ve 2015 kurumlarında faiz indiriminden yararlanılmasından sonra devam eden yıllarda da sermaye azaltma yoluna gidilmemesi durumunda faiz indiriminde yararlanmaya devam edecek miyiz. Tebliğin 10.6.3.2. bölümünde buna benzer açıklama mevcut ama net değil ve tebliğde verilen örneklerde da böyle durumlar açıklanmamış

Cevap : Tebliğin ilgili bölümünde indirimden yararlanmaya devam edileceği belirtilmektedir. 10.6.3.3. Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu edilemeyen tutarın sonraki dönemlere devri : Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde bu indirim tutarları, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Örnek: 2016 hesap döneminde gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışları üzerinden 50.000 TL indirim tutarı hesaplamış olan (D) A.Ş. bu hesap dönemindeki mali zararı nedeniyle indirimden yararlanamamıştır. (D) A.Ş.’nin 2016 hesap döneminde kazanç yetersizliği nedeniyle kurum kazancından indiremediği 50.000 TL’lik indirim tutarı SONRAKİ DÖNEMLERE DEVREDECEKTİR. İZLEYEN DÖNEMLERDE KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE, 2016 HESAP DÖNEMİNDE İNDİRİLEMEYEN BU TUTAR HERHANGİ BİR ENDEKSLEMEYE TABİ TUTULMAKSIZIN İLGİLİ DÖNEM MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEKTİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.