Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2021 10:50 (Üye) Soru : Merhaba.27256 sayılı teşvikte stopaj ve damga vergisi teşviği varmıdır ?Muhasebe kaydı Nasıl olmalıdır ?Teşekkürler.

Cevap : Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen ve Hazinece karşılanan sigorta prim desteğinin muhasebe kaydının; ---------------- /---------------------- 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı xxx 136 Diğer Alacaklar Hesabı xxx 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı xxx 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı xxx 335 Personele Borçlar Hesabı xxx ---------------------/--------------------------- 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı xxx 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı xxx ----------------- ----/------------------------ 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı xxx 602 Diğer Gelirler Hesabı xxx - ---- ------------------------/------------------------- şeklinde yapılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.