Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2021 10:30 (Üye) Soru : Merhaba daha önce sormuş olduğum soruya istinaden Limited Şİrket , Altın ve Gümüş hesapları değerlemeye gerek olmadığını belirtmiştiniz. 23/11/2017 tarihli bir özelgede Bankalarda açtırılan kıymetli maden mevduat hesaplarının değerlemesi yapılacağı yönünde değerleme yapılmayacaksa dayanağımız nedir.

Cevap : Kaynak VUK 281. madde . .....kıymetli maden mevduat hesapları işletme açısından bir alacak niteliği taşıdığından değerleme ölçüsü olarak alacaklar için belirlenen ölçünün kullanılması ve anılan Kanunun 281 inci maddesi uyarınca değerlenmesi gerekmektedir. -Mevduatın geri ödenmesi(Hesabın bozdurulması) sırasında mukayyet değerle(Kayıtlı değer) geri ödeme tarihinde bankanın hesapladığı değer arasındaki farkın, gelir veya gider hesaplarına intikal ettirilmesi, gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.