Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2021 12:21 (Üye) Soru : Merhaba, Dövizli mal satım işlemi ile satışı ve tahsilatı yapılan ürünler, müşteri tarafından iade edilmesi sonucunda, iade alınan malın bedeli “Alınan sipariş avansları” hesabında izlenmekte ve alıcıya da bu bedel peyderpey geri ödenmektedir. Alınan sipariş avansları hesabındaki kalan döviz tutarı yıl sonu itibariyle kur farkı değerlemesine tabii tutarak muhasebeleştirmek mi döviz borcunun tamamının geri ödenmesi neticesinde ortaya çıkan tutara göre kur farkını muhasebeleştirmek mi mevzuat açısından daha doğru bir uygulama olur?

Cevap : Yabancı para birimi ile kayıtlı olan borç ve alacaklar dönem sonlarında kur değerlemesine tabi tutulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.