Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2021 12:43 (Üye) Soru : Sayın danışan, çalıştığım işyerine ait arsanın bir kısmına demiryolularından kamulaştırma bedeli ödendi. arsa 2007 yılında alınmıştı. Karın % 75 lik kısmına kurumlar vergisinden istisna edeceğiz. iistisna edilen bu tutar yevmiye kaydında hangi hesapta takip edilecek bilgi verebilir misiniz? teşekkürler

Cevap : Elde edilen karın % 75 i değil % 50 KV den istisnadır.(KVK Md.5 (1) e ) e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan TAŞINMAZLARIN satışından doğan kazançların %50'lik kısmı. % 50 kısım için 549 hesap da takip edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.