Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2021 17:02 (Üye) Soru : 42-2021 Mevzuat sirkülerinde bahsi geçen finansman giderleri kısıtlaması ile ilgili olarak detaylı açıklama (örnekleyerek) yapabilirmisiniz? TEŞEKKÜRLER

Cevap : Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. 100 TL olarak Ödenen faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurunun 90 TL gider veya maliyete ,10 TL si KKEG yazılacaktır Karara ilişkin örnekli genel tebliği veya sirküler kısa sürede GİB tarafından yayımlanması beklenmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.